Sàn thương mại điện tử Long An

Giải quyết khiếu nại

longantrade.com là website cho phép đăng tin miễn phí nên người đăng tin

(Cả người sử dụng và cung cấp dịch vụ) chịu trách nhiệm với pháp luật về nội dung đã đăng. Sàn TMĐT Long An chịu trách nhiệm xác minh tài khoản đăng ký hợp lệ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên longantrade.com sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Sàn TMĐT Long An chỉ đứng vai trò là bên thứ 3 tiếp nhận thông tin khiếu nại và cung cấp các thông tin liên quan.

Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của người bán qua email;

Bước 2: Ban quản lý của longantrade.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo

tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sàn TMĐT Long An sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó;

Bước 3: longantrade.com sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp;

Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của longantrade.com thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.