Sàn thương mại điện tử Long An

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2023

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) thông báo tới các Doanh nghiệp việc gửi Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 của doanh nghiệp.

Cục TMĐT và KTS đề nghị các thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 trực tuyến trên Hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ: baocao.online.gov.vn và gửi Báo cáo online về Cục trước ngày 28 tháng 01 năm 2024.

Đề nghị thương nhân, tổ chức gửi Báo cáo theo quy định, Hệ thống sẽ chấm dứt hồ sơ website TMĐT và đưa vào danh sách vi phạm trên trang www.online.gov.vn những thương nhân, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Cục TMĐT và KTS thông báo để các thương nhân, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Điện thoại: (024) 22205512

Email: qltmdt@moit.gov.vn

Thanh Trang

Nguồn: http://online.gov.vn/baiviet/THONG-BAO-VE-VIEC-NOP-BAO-CAO-TINH-HINH-HOAT-DONG-THUONG-MAI-DIEN-TU-2023-S6hQIfo0mF